P&V Groep krijgt 2-sterrenlabel Ecodynamische Onderneming

Wat houdt het label Ecodynamische Onderneming in? 

Het label Ecodynamische Onderneming erkent Brusselse ondernemingen, verenigingen en instellingen uit de publieke of private sector die de impact van hun activiteiten op het milieu verminderen. Afhankelijk van hun inspanningen op dit vlak worden ze bekroond met 1, 2 of 3 sterren.

Het label en ecobeheer

Het label evalueert de initiatieven van organisaties op het gebied van ecobeheer, met andere woorden de manier waarop ze milieu integreren in hun dagelijkse werking en de milieu-impact van hun activiteiten berekenen, evalueren en verminderen. Er wordt rekening gehouden met initiatieven op het gebied van afvalbeheer, de toepassing van de circulaire economie, het rationele gebruik van energie, de aanmoediging van zachte mobiliteit bij de werknemers en duurzame voeding.

Het label en de sterren zijn het resultaat van de vergelijking tussen de concrete acties voor ecobeheer om de negatieve impact van de activiteiten op het milieu te verminderen, en de acties die dit idealiter zouden kunnen zijn. Bij het evalueren van de goede praktijken wordt rekening gehouden met negen milieuthema's: 

De P&V Groep en het label Ecodynamische Onderneming gaan al lang samen

De P&V Groep behaalde eerder al het label Ecodynamische Onderneming, in 2010, 2013 en 2016, telkens voor een periode van drie jaar.

Op 24 oktober 2023 werd de P&V-toren opnieuw bekroond met het label Ecodynamische Onderneming en ontvingen we twee sterren.

Waarom is dit label belangrijk?

Naast onze maatschappelijke inzet en de bewustwording van elk van de klimaatuitdagingen houdt het feit dat we behoren tot de Brusselse organisaties met dit label een aantal voordelen in:

  • Het label bevestigt dat we op de goede weg zijn inzake ecobeheer en dat we een van de innovatieve spelers zijn in de hoofdstad.
  • Een doordacht ecobeheer is goed voor het milieu, maar levert ook besparingen op.
  • Het label biedt de mogelijkheid ons te onderscheiden en draagt bij aan onze bekendheid.

En verder?

De milieuthema's evolueren voortdurend: nieuwe technologieën, nieuwe regelgeving, wetenschappelijke vooruitgang ...

Het label is geen vaste beloning die voor onbepaalde tijd blijft gelden. We moeten het voortdurend verdienen, door ecologisch verantwoorde en duurzame denkoefeningen, strategieën en handelingen. De beslissing kan op elk moment worden herzien. Vandaag hebben we twee sterren en we plannen nieuwe acties in heel ons bedrijf met als doel binnenkort drie sterren te behalen.

8 februari 2024