Hilde Vernaillen zwaait af als voorzitter van Assuralia

Na vier en een half jaar treedt Hilde Vernaillen terug als voorzitter van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging van verzekeringsmaatschappijen.

Onder haar leiding heeft Assuralia een aantal belangrijke initiatieven gelanceerd om de sector te moderniseren en veerkrachtiger te maken. De meest in het oog springende verwezenlijkingen zijn het akkoord over de reactietijden van de sector tijdens de overstromingen van juli 2021, de goedkeuring van de wet op het terrorisme en de aanpak van de sector van de COVID-19-periode.

Tijdens haar voorzitterschap heeft Hilde Vernaillen sterk de maatschappelijke rol van de verzekeringssector benadrukt. “Ik ben ervan overtuigd dat de verzekeringssector een belangrijke maatschappelijke rol speelt door het beschermen en ondersteunen van individuen en organisaties. Verzekeraars zorgen voor financiële stabiliteit en dragen bij aan de veerkracht van de gemeenschap”, aldus Hilde Vernaillen.

Vanaf 24 juni neemt Etienne Bouas-Laurent, CEO van Axa Belgium, het voorzitterschap van Assuralia over. Heidi Delobelle (AG Insurance) is de nieuwe ondervoorzitter.

Hein Lannoy, CEO van Assuralia, bedankt Hilde voor haar inzet met deze woorden: “Ik wens Hilde van harte te bedanken om de federatie de voorbije jaren met zoveel positieve drive en professionaliteit mee te besturen. Onder haar mandaat heeft de sector eens te meer zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid aangetoond: de zware overstromingen in Wallonië, de corona- en economische crisis … het zijn moments of truth geweest waar ze haar leiderschap ten volle heeft ingezet. Onder haar vleugels heeft Assuralia, samen met het hele team, de zichtbaarheid en de communicatie van de sector verhoogd en zoveel mogelijk impact trachten te creëren op het beleid.”
  

Lees hier het persbericht van Assuralia >>

26 juni 2024