Energiecoöperaties: zelfs tijdens de energiecrisis waait er een gunstige wind!

De P&V Groep is een van de grote coöperaties in België en speelt een actieve rol in het promoten van het coöperatieve ondernemingsmodel in ons land. Daarom levert de groep belangrijke financiële steun aan Febecoop, de Belgische federatie van coöperaties.

Febecoop is een expertisecentrum voor coöperatief ondernemerschap en zorgt voor netwerking tussen coöperaties. Daarnaast biedt het juridische en operationele begeleiding bij de ontwikkeling van coöperatieve projecten.

Veel van die coöperatieve projecten bieden antwoorden op uitdagingen waar we als samenleving mee te maken hebben. Zo begeleidde Febecoop al heel wat initiatieven van burgers, verenigingen of bedrijven die via een energiecoöperatie willen voorzien in de productie en distributie van duurzame energie. Het succes van deze coöperaties dwingt Febecoop en haar partners om uit te kijken naar nieuwe mogelijkheden om de energietransitie verder te versnellen.

Duurzame energie: coöperaties bewijzen hun waarde

Jaren geleden al investeerden burgers een deel van hun spaarcenten gezamenlijk in de oprichting van de eerste lokale energiecoöperaties. Hernieuwbare energie was toen nog een braakliggend terrein. De allereerste bekommernis van deze pioniers was om plaatselijk iets aan de klimaatverandering te doen via duurzame elektriciteitsproductie.

Sinds de energiecrisis blijken coöperanten van lokale energiecoöperaties die inzetten op hernieuwbare energie een heel rendabele investering gedaan te hebben”, zegt Febecoop-directeur Peter Bosmans. “Met de eenmalige aankoop destijds van een aandeel van pakweg 250 euro hebben ze in 2022 vele duizenden euro’s bespaard. Hoe dat komt? Terwijl de internationale markt  van fossiele energie op drift is en leidt tot een prijsexplosie, kent de productie van duurzame energie geen enkele verstoring: de zon komt nog steeds elke dag voor niets op en zelfs de meest onstuimige wind waait nog altijd kosteloos. Enkel als er niet genoeg zon of wind is om aan de behoefte van hun coöperanten te voldoen, moeten de coöperaties op de groothandelsmarkt dure stroom aankopen. En zo komt het dat de coöperanten hun jaarlijkse energiefactuur wel enigszins zagen stijgen, maar zeker niet in de mate waarmee de klanten van de klassieke energieproductenten werden geconfronteerd.

Op zoek naar alternatieven

Wie wel pech heeft, zijn de gegadigden die nu in groten getale voor een interessanter energiecontract bij de energiecoöperaties komen aankloppen. De meeste coöperaties hebben momenteel een klantenstop. Pas wanneer er bijkomende productie van hernieuwbare energie is, kunnen ze nieuwe klanten verwelkomen.

En daar wringt het schoentje, weet ook Peter Bosmans: “Ook burgercoöperaties kunnen niet zomaar windturbines bouwen. De locaties zijn beperkt en vergunningsdossiers slepen vaak jaren aan. Vanuit de sector klinkt daarom al jaren de roep naar meer en vlottere vergunningen voor windprojecten in burgerhanden, met respect voor de omwonenden. Maar als het op het land nauwelijks lukt om nieuwe turbines te bouwen, waarom het dan niet op zee proberen? Daarom richtten 33 Vlaamse en Waalse burgercoöperaties, met de juridische expertise van Febecoop, samen één nieuwe grote coöperatie op: SeaCoop.”

Van land naar zee: offshorewind via SeaCoop

SeaCoop is van plan om te participeren in de nieuwe windturbineparken in de Prinses Elisabethzone voor onze Belgische kust.

Om deze plannen te financieren wil SeaCoop liefst 450 miljoen euro aan spaargeld ophalen. En dit bij zowel de bestaande coöperanten als bij burgers die nieuw aansluiten bij een van de 33 coöperaties. Een ambitieus project waar Febecoop haar steun aan verleent.

Meer informatie over dit intitatief vindt u op SeaCoop.be en op de sociale media van SeaCoop (FacebookTwitterLinkedIn)

Meer informatie over Febecoop vindt u op Febecoop.be en op Facebook

25 januari 2023