Betere slaagkansen in onderwijs en op arbeidsmarkt voor Brusselse jongeren

De Stichting P&V werkt, met de steun van de P&V Groep, aan betere slaagkansen voor Brusselse jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De Stichting ging daarvoor een partnerschap aan met Capital vzw.

Werk vinden en je leven in handen nemen

Al 25 jaar zet de Stichting P&V zich in tegen de uitsluiting van jongeren, onder andere in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Door partnerschappen aan te gaan met organisaties die hetzelfde doel nastreven, wil de Stichting de toegang tot werk vergemakkelijken voor jongeren die kwetsbaarder zijn. Jonge mensen hun potentieel en capaciteiten laten ontdekken, hun zelfvertrouwen doen vergroten, opleidingen laten volgen en hen leiden naar verantwoordelijk burgerschap … het zijn allemaal sleutels voor jongeren om een carrière te beginnen en baas te worden over hun toekomst.

De samenwerking met Capital vzw

Capital is een organisatie die steun krijgt van de Stichting P&V en de P&V Groep. De vzw werd opgericht in 2020 door de jonge Brusselse ondernemer Hassan Al Hilou en helpt jongeren om financiële autonomie te verwerven, door een baan te vinden of een zelfstandige activiteit te starten.

JobX, een programma aangeboden door Capital

De werkloosheidsgraad onder 16-24-jarigen in Brussel ligt hoger dan 25%. Door jongeren te interviewen, legde Capital de vinger op verschillende redenen voor deze situatie. De jongeren voelen zich dikwijls niet goed begeleid in hun zoektocht naar werk, komen weinig in contact met de praktijk op de werkvloer en hebben niet altijd zicht op wat de arbeidsmarkt hen te bieden heeft. Voor sommige jongeren is de drempel naar bepaalde jobs en sectoren ook gewoon te hoog.

Capital ontwikkelt daarom voor hen een reeks programma's gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een daarvan is JobX. Het is een belevingsparcours dat sinds het voorjaar van 2022 plaatsvindt in de gebouwen van Capital in Brussel en waarbij jongeren verschillende beroepen ontdekken.

Het doel van JobX?

JobX speelt in op de uitdagingen die jongeren ondervinden bij de toegang tot werk. Met de hulp van moderne technologie trekken de jongeren op pad voor een belevingsparcours: op een leuke en toegankelijke manier maken ze kennis met bedrijven en beroepen die voor hen vaak nog onbekend zijn.

Hoe helpt de P&V Groep hierbij?

De P&V Groep is permanent aanwezig op het JobX-parcours, waar een aantal van onze medewerkers (virtueel) verschillende verzekeringsberoepen voorstellen. Dit voorjaar konden collega’s van ons team Human Resources (deze keer fysiek) voor het tweede jaar op rij met de jongeren praten over functies binnen de P&V Groep, tijdens het evenement JobX Connect.

Concrete impact

Op de stand van de P&V Groep praatten onze HR-medewerkers vooral met jongeren uit het middelbaar onderwijs die de verzekeringswereld niet echt kenden. Het was een gelegenheid om hen wegwijs te maken in de verschillende verzekeringsberoepen en om hen warm te maken voor de mogelijkheid om als jobstudent of stagiair bij ons te werken. Onlangs konden we dankzij JobX zelfs een nieuwe collega vast aanwerven als dossierbeheerder in ons bedrijf.

Ann Bayart (HR-directeur): "De deelname aan JobX is een voorbeeld van de maatschappelijke betrokkenheid van de P&V Groep. We willen jongeren met verschillende sociale profielen kansen geven om zich bij ons bedrijf aan te sluiten. We blijven ervan overtuigd dat onze steun aan Capital heel relevant is. Niet alleen omdat we hun waarden en missie delen, maar ook heel concreet, om kansen te geven aan jonge mensen die op zoek zijn naar werk. Deze kans is natuurlijk gunstig voor hen, maar heeft ook voordelen voor de P&V Groep. We zijn voortdurend op zoek naar nieuw talent. Vorig jaar hebben we voor de eerste keer studenten aangenomen voor vakantiejobs via JobX en dat was een heel positieve ervaring. Naast hun motivatie was hun tweetaligheid een bijzonder gewaardeerde troef in onze teams. Dat is heel bemoedigend."

12 april 2023