8 maart, Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw

De P&V-toren in Brussel staat begin maart in het teken van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw. Een opvallende animatie op de façade die van ver zichtbaar is in Brussel!

Façade zet thema’s in de schijnwerpers die de P&V Groep nauw aan het hart liggen

8 maart, in 1977 in het leven geroepen door de Verenigde Naties, is een wereldwijde dag voor bewustwording en mobilisatie voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Dit jaar zal de P&V Groep een deel van de maand maart haar steun aan dit maatschappelijke thema, dat nauw verbonden is met haar DNA, onderstrepen met een lichtanimatie op haar hoofdzetel die uitkijkt over de Kruidtuin in Brussel.

De Groep zal deze aanpak in de loop van het jaar verschillende keren herhalen en de gevel van haar gebouw in Brussel als reusachtig scherm gebruiken om de waarden die ze sinds haar oprichting hoog in het vaandel draagt, onder de aandacht te brengen.

8 maart vandaag

8 maart is geen 'feestdag' om vrouwen te ‘vieren’, maar wel om de strijd voor gelijke rechten voor iedereen, ongeacht het gender, in de kijker te zetten. Het is ook het moment om een balans op te maken van wat er overal ter wereld is gedaan of nog moet gebeuren op het gebied van de verbetering van de omstandigheden voor vrouwen, om de overwinningen en vooruitgang te benadrukken, zonder de soms tragische situaties uit het oog te verliezen die een grote waakzaamheid vereisen.

Inclusie en gendergelijkheid, twee waarden die verankerd zijn in het DNA van de P&V Groep

In het kader van haar maatschappelijk engagement waakt de P&V Groep in haar interne werking over het evenwicht onder haar medewerkers op het vlak van gelijke beloning, dezelfde kansen voor ontwikkeling en loopbaanevolutie enz. 

Op gebieden waar dit evenwicht nog niet is bereikt, is er al een aantal jaren een proactieve aanpak, met name van de kant van HR, om meer gelijkheid en inclusie te bereiken.
 

7 maart 2024